Català
Castellano
English

l'empresa

seccions industrials

recursos humans

mitjans materials

noticies

contacte

intranet

usuaris EP

 
inici > empresa > maquinaria
 
Recursos Materials Disponibles
     
Maquinària de taller
 
 
 
 
Plegadora Hidràulica fins 3 m. x 100 Tn.
 
 
Cisalla de xapa fins 3 m. x 6 mm.
 
 
Cilindrador de xapa fins 3 m. i tub rodó
 
 
Serracinta CNC
 
 
Tall de plasma fins 15 mm.
 
 
Premses excèntriques fins 80 Tn.
 
 
Soldadors MIG, TIG i electrode (inoxidable, acer i alumini)
 
   
Recursos per muntatges exteriors
 
 
 
 
Torns roscadors de tub fins 4"
 
 
Ranuradores fins 4"
 
 
Soldadors electrònics portàtils
 
 
Trepans, colladores i utilleria d'ús portàtil
 
 
Mitjans de transport i elevació propis
 
  Manresa (Barcelona) T.938772949