PROPIETAT DEL LLOC WEB

Li assabentem que aquest lloc web és propietat i responsabilitat de :

 
LÁZARO METALPRES, S.L.
 
 
c/Ramon Farguell, 49
 
 
08243-Manresa (Barcelona)
 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT/PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Volem informar-lo que les dades obtingudes en el formulari de sol·licitud d'informació són custodiades sota la nostra responsabilitat i estàn tractades d'acord amb les exigències legals, estant al cas de les mesures de seguretat que garantitzen la confidencialitat de les mateixes.

Així mateix l'informem que les dades personals que es sol·liciten, són obtingudes únicament sota el seu consentiment en el mateix formulari de sol·licitud, i que seràn arxivades en un fitxer responsabilitat de Lázaro Metalpres, SL , essent al finalitat d'aquest fitxer, el poder establir contacte amb la persona sol·licitant d'informació sobre els nostres productes i serveis. Aquestes dades no seràn cedides a tercers ni emprades per a altres finalitats que les esmentades.

En el cas d'haver completat el formulari, podrà exercir el seu dret d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació a les dades facilitades, mitjançan correu ordinari a l'adreça facilitada a la capçalera.